Naturens valg

 

I naturmæssig forstand er det forhåbentligt slut med at sige ét og gøre det modsatte...

Folketingsvalget 2011 er afsluttet, og for første gang i ti år skal Danmark nu ledes af en række partier, der bekymrer sig om klima, miljø og natur

Håbet for Danmarks natur spirer med et klart, grønt folketingsflertal bestående af De Konservative, De Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Tidligere på året brød de konservative med ti års sort naturpolitik og fandt tilbage til egne rødder med deres Naturplan 2020, og sammen med den nye regering og Enhedslisten giver det nu en livsvigtig mulighed for at tage fat på de kæmpemæssige naturproblemer, der er blevet forstærket de seneste ti år.

Hvil ikke på laurbærrene
Overskriften i denne artikel er optimistisk, men nu må vi ikke læne os tilbage og ånde alt for lettet op, for trods grønt flertal vokser træerne ikke ind i himlen. Slet ikke i Østerild, hvor flertallet stadig står bag det storindustrielle vanvidsprojekt, vindmølletestcentret, i Danmarks sidste vildmark. Her er stadig en kamp at kæmpe.

Og alle Folketingets partier, på nær Enhedslisten, står bag den danske nationalparklov med nationalparker, der ikke har meget med de rigtige af slagsen at gøre, som vi kender fra udlandet. vi udvander og latterliggør det internationalt anerkendte begreb, og det skal laves om.

I Tøndermarsken har fuglekrigen raset i mere end tyve år, fuglebestanden i det internationale ynglefuglehabitat bløder, og den afgående miljøminister har iværksat en afledningsmanøvre, hvor rævedrab er midlet til at løse problemerne.

Socialdemokraterne har tidligere krævet en fredning af Tøndermarsken, og det skal de holdes op på nu, hvor de har regeringsmagten.

Stort oprydningsarbejde
Generelt efterlader VKO en enorm bunke naturkatastrofer i sit kølvand, som Danmarks grønne flertalt nu skal rette op på. De mange udfordringer kan virke ganske uoverskuelige, og derfor skal vi hjælpe med at huske dem på det hele.

Vi har aldrig fået en naturerstatning for de mere end 100.000 ha brakmarker, VKO lod oppløje, der skal styr på §3-fredningerne, natur- og vandmiljøovervågningen skal igen tages seriøst, giftforureningen af vores drikkevand skal stoppes, planloven skal rulles tilbage, landbrugsplanen, Grøn Vækst, skal brændes på bålet, og så skal Miljøministeriet styrkes, og Naturrådet skal gendannes. Det var blot nogle få eksempler – skriv gerne kommentarer med endnu flere!

Arven efter Auken og Wilhjelm
Nu er det er nødvendigt at spole tiden tilbage til år 2001 og tage fat, hvor Svend Auken og Danmarkshistoriens største naturudredning, Wilhjelmrapporten blev stoppet af VKO.

Svend Auken og Nils Wilhjelm var fremsynede i en grad, så Wilhjelmrapporten, En rig natur i et rigt samfund, i princippet kunne være skrevet i går. Problemerne og udfordringerne er de samme, bare meget, meget større.

Derfor er det lige til højrebenet for det nye, grønne flertal at komme hurtigst muligt i gang med en indsats over for vores klima, miljø og natur. De grundlæggende undersøgelser er lavet. Rapporten er skrevet. Nu skal der handles!

Læs Michael Stoltzes artikel, Arven efter Auken.

Grøn fremtid
Et grønt håb spirer nu frem i verdens mest intensivt dyrkede, mest skovfattige og naturforarmede land, Danmark. For ti år siden lå vi i top på verdensplan blandt grønne nationer, nu ligger vi i bund.

Nu må det grønne flertal tage fat, hvor Danmarks seneste, rigtige miljøminister, Svend Auken, slap og lede os tilbage på rette spor, så vi igen kan blive en førende, grøn nation!

 Leave a Reply

(påkrævet)

(påkrævet)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>