Den hysteriske vækst

 Posted by at 11:32
Aug 292011
 

”Forbrug, forbrug, forbrug,” skriger folketingets partier om kap i en virkelighedsfjern valgkamp

“Vi skal have gang i hjulene, der skal skrues op for det private forbrug, økonomien skal have en saltvandsindsprøjtning, vi skal øge væksten.”

Mens valgkampens væksthysteri når nye højder, er det vigtigt at huske rapporten, Living Planet Report 2010, der i uhyggelig grad sætter vores forbrugsfest i perspektiv.

Valgdebatten om mere og mere vækst raser samtidig med, at vi danskere forbruger ressourcerne fra, hvad der svarer til, fire og en halv jordklode…

Danmark er det tredje mest ressourceforbrugende land i verden. Over os ligger kun de olieproducerende lande, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Under os ligger USA, der, stik imod sædvane, er grønnere end os.

I det lys er det grotesk og skræmmende at være vidne til en valgkampagne, der reelt handler om, hvem der hurtigst kan afvikle vores verden.

Kig dig omkring i dit hjem og i dine nære omgivelser, kig på leveforholdene for mennesker i f.eks. Etiopien, kig dig derefter i et spejl og stil dig selv dette spørgsmål: ”Har jeg brug for mere?”…

Sæt et grønt kryds ved folketingsvalget den 15. september. Og før du sætter krydset, så kig i det historiske bakspejl og husk på, hvem der reelt handler på jordens (vores alle sammens) vegne, og hvem der holder sig til skåltalerne…

Læs mere her:
Nasserøve, Information 14/10 2010.
Miljøministeren fra Mars, Naturbloggen 1/2 2011.
Danmark slår USA i overforbrug, WWF web.
Modvækst er omstilling til fremtiden, Information 25/8 2011.
Har jorden ret til at eksistere?, Naturbloggen 20/4 2011.

Need to know-godnatlæsning før folketingsvalget 2011:

Hvad er en sump?

 Posted by at 13:59
Aug 222011
 

Politisk ordfører i venstre, Ellen Trane Nørby har skrevet et indlæg om Tøndermarsken på sin hjemmeside. Desværre har hun ikke helt styr på de faktuelle omstændigheder i Tøndermarsk-konflikten, så jeg har rakt hende en hjælpende hånd.

Mit indlæg på Ellen Trane Nørbys hjemmeside:

Hvad er en sump?

Med undren læste jeg dit indlæg om Tøndermarsken, der er fyldt med misforståelser og fejltolkninger. Derfor vil jeg hjælpe dig med at få lidt bedre styr på de faktuelle forhold i sagen om Tøndermarsken, der er et fredet NATURA-2000-område, og hvorfra 80 procent af bestanden af ynglende engfugle er forsvundet siden midten af firserne.

Læs hele indlægget…

Jul 222011
 

Folkets kamp mod overmagten visualiseres smukt fra TV2’s nyhedshelikopter

Beslutningen er taget: Østerild og Hjardemål Klitplantager skal fældes for enhver pris, så Vestas og Siemens kan få deres testcenter for havvindmøller.

Se optagelserne fra TV2’s nyhedshelikopter af Den Himmelske Freds Plads i Østerild, hvor fredelige demonstranter stopper Naturstyrelsens skovrydnings-maskiner.

Og miljøministeren har travlt, for hun har lovet Vestas og Siemens at rydde fredskoven i et af de største naturområder i verdens skovfattigste og mest intensivt dyrkede land, så de første testvindmøller på en kvart kilometers højde kan etableres allerede den 31. marts 2012.

Naturstyrelsen siger, at Østerild og Hjardemål skal ryddes inden 1. august 2011.

EU vurderer i øjeblikket sagen, bla. på baggrund af klage fra Danmarks Naturfredningsforening, og ventes at tage stilling i løbet af juli.

Den 11. august afgør Vestre Landsret om en civil retssag mod Miljøministeriet tillades (sagsøgerne har allerede fået bevilliget fri process).

Spørgsmål:
- Hvilke studehandler har Socialdemokraterne og SF indgået for at støtte den første fredskovrydning i 200 år?
- Hvilke andre grunde end vindmølleindustriens interesser er der for ikke at vente på EU og retssagsafgørelser?
- Hvorfor vil 3F tillade deres arbejdere at arbejde under politibeskyttelse?
- Hvor er den solidaritet, 3F normalt hævder?
– Hvorfor rydde sparsom natur i et land, hvor næsten 60% af arealet er opdyrket landbrugsjord?

Bulldozerne kommer til Østerild

 Posted by at 13:22
Jul 132011
 

Østerild Klitplantage Naturstyrelsen (PDF)

Og de kommer på fredag, selvom EU endnu ikke har vurderet det lovligt

Dermed er det nationale vindmølletestcenter, det største i verden, rykket endnu tættere på en realisering i et af Danmarks få og forsvindende naturområder.

”I Østerild Klitplantage finder du både de store vidder og den stille idyl. Plantagen er karakteriseret ved sin store variation, men også ved de mange tilbud til skovgæsten.”

Ordene i Naturstyrelsens vandretursfolder klinger hult, og plantagens optagelse i den forrige miljøministers Naturkanon var helt til grin, da samme miljøminister næsten samtidigt beordrede området ryddet til vindmølletestcenter.

Øst for Østerild Klitplantage ligger et af Nordeuropas vigtigste fuglehabitater, Vejlerne, og mod vest ligger Nationalpark Thy.

Se tv-dokumentar fra Journalisthøjskolen, Vindmøllerne Kommer:

Kom til demonstration mod rydningen af Østerild Klitplantage på fredag d. 15/7 kl. 14:00. Læs nærmere om demo her.

Læs om sagen i Ekstra Bladet her.
Besøg protestsitet nationalttestcenter.dk.
Danmarks Naturfredningsforening om vindmølletestcentret her.

Requiescat in pace

 Posted by at 23:43
Jun 222011
 

I dag fik ræven i Tøndermarsken sin endelige dødsdom

Miljøministeren har slået fast, at ræveudryddelse er vejen frem mod en forbedret tilstand for bestandene af ynglende engfugle i Tøndermarsken:

“Med rapporten har vi politikere fået en faglig vurdering af, hvordan vi bedst forbedrer forholdene for Tøndermarskens fugle. Konklusionen er, at vi blandt andet skal reducere antallet af ræve, hvis der skal være flere fugle i Tøndermarsken. Den konklusion er grundigt dokumenteret i rapporten,” siger miljøminister Karen Ellemann i dagens pressemeddelelse.

Kovending
I tyve år forud for Naturstyrelsens nye redegørelse har den grundigt dokumenterede konklusion fra DMU, Skov- og Naturstyrelsen og de grønne organisationer ellers været, at det vigtigste element i en genoprettelse af fuglebestanden er mere vand på markerne.

Download redegørelsen fra Miljøministeriet i PDF.

Langt ude
Kender man Tøndermarsk-konfliktens historik, og har man læst rapporterne fra Danmarks Miljøundersøgelser og fra Skov- og Naturstyrelsen, er Naturstyrelsens nye redegørelse tydeligvis uendeligt langt ude i skoven – eller i marsken…

Få mere viden
Ikke mange har et indgående kendskab til sagen, der på mange måder er kompliceret, og derfor kan Miljøministeriets og Naturstyrelsens manipulation være svært at gennemskue.

Fredning afvist på forhånd
Læs mere i blogindlægget, Noget er råddent i staten Danmark, og i artiklen, Fuglekrigen fortsætter, fra efteråret, hvor Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, på det pureste afviser, at der nogensinde kan blive tale om en yderligere fredning af Tøndermarsken, selvom han netop havde været med til at iværksætte undersøgelsen af mulighederne for en yderligere fredning af Tøndermarsken:

”Vi er ikke gået med på en fredning, det kommer ikke på tale. Vi siger ´ok, så får vi belyst vilkårene for en fredning, vi får belyst, hvilke konsekvenser, økonomisk, naturmæssigt og menneskeligt, der kommer i området´. Og ja, jeg siger allerede nu, at der ikke kommer fredning på tale, men så får vi belyst vilkårene, som oppositionen har ønsket det,” sagde Eyvind Vesselbo til marsken.dk i efteråret.

Læs flere artikler om Tøndermarsken:
Justitsmord i Tøndermarsken.
Naturstyrelsen sylter aktindsigt.
Skyd ræven.

Besøg tema-hjemmesiden om Tøndermarsken, marsken.dk.

Requiescat in pace er latin for hvil i fred…