Pressenævnet kritiserer TV2 Lorry

 

Tv-stationen kom med fejlagtige oplysninger i udsendelse om Danmarks Naturfredningsforening

I maj måned viste TV2 Lorry en række udsendelser om Danmarks Naturfredningsforening (DN) i serien Kampen om naturen. Efterfølgende har DN klaget til pressenævnet på en række punkter.

Læs artiklerne Kampen mod Danmarks Naturfredningsforening og Faktuelle fejl i udsendelse på TV2 Lorry, hvor jeg i maj måned redegjorde for Kampen om naturen-serien.

Se TV2 Lorrys berigtigelse her.

Fortjent kritik
Nu har Pressenævnet kritiseret TV2 Lorry i forbindelse med afsnit 1, der handlede om en fredning ved Furesø, hvor en familie var fortørnet over, at deres have nu var fredet, så ”Nu kan familien ikke længere frit bestemme, hvad der skal ske i haven,” som TV2 Lorrys speaker siger i udsendelsen.

Ulejliger man sig med at læse fredningskendelsen, vil man dog kunne læse, at haver, der er omfattet af fredningen, kan benyttes og dyrkes som hidtil. Så simpelt er det, og derfor er hele afsnit 1 bygget på en falsk præmis. Det får TV2 Lorry helt fortjent på puklen for.

Pressenævnet siger:
”Pressenævnet udtaler kritik af TV2 Lorry for ikke at kontrollere oplysningerne tilstrækkeligt inden offentliggørelsen, hvorved offentliggørelsen af fejlagtige oplysninger kunne være undgået.”

Faktuelle forhold udelades
Så langt så godt. TV2 Lorrys fejlagtige oplysninger i afsnit 1 er lige til højrebenet og let gennemskuelige for enhver, der sætter sig ind i sagen.

Men udsendelsernes hovedproblem forholder Pressenævnet sig ikke til. TV2 Lorry udelader vigtige faktuelle forhold, der forvrænger sandhedsbilledet.

I et brev til en bekendt i TV2 Lorry, som jeg sendte den 29. maj, remser jeg en lang række problematiske forhold op, og størstedelen handler om udeladt fakta. Læs hele brevet her. TV2 Lorry har ikke besvaret mit brev.

Ingen beviser
Pressenævnet vil ikke kommentere på en række forhold, hvor de ikke mener, de kan indhente tilstrækkelige beviser:

”Parterne har afgivet modstridende forklaringer vedrørende en række forhold, herunder hvorvidt Danmarks Naturfredningsforening var part i begge sager vedrørende [Person C]s ejendom, hvorvidt præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening fik oplyst indholdet af indslaget den 25. maj 2011, og hvorvidt samarbejdet mellem Danmarks Naturfredningsforening og lodsejerne i Værebro Ådal var afbrudt.

På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilke forklaringer, der er de rigtige, og disse punkter behandles derfor ikke.”

Dette er nogle ganske væsentlige og afgørende punkter, som Pressenævnet siger, de ikke kan vurdere.

Dårlig journalistik
I afsnit 2, der handler om Helsingørs Grønne Vestkile og en enlig lodsejer, der føler sig trådt på af DN, siger speakeren:

”En 80-årig mand fra Helsingør har i snart fem år kæmpet alene mod Danmarks Naturfredningsforening om råderetten til sin jord.”

Sandheden er, at lodsejeren har haft nogle uoverensstemmelser med Helsingør Kommune om en del af sin jord, der er omfattet af en §3-fredning. Det har ikke noget at gøre med Vestkile-fredningen og DN. Men lodsejeren blander de to fredninger sammen, og det gør TV2 Lorry også.

Pressenævnet kan imidlertid ikke forholde sig til dette punkt, da der ikke kan indhentes tilstrækkelige beviser, siger de.

Manipulation
Denne problematik er netop symptomatisk for hele Kampen om Naturen-serien, hvor TV2 Lorry udelader vigtige fakta.

Udsendelserne er et sørgeligt eksempel på journalistisk håndværk, hvor journalisterne og/eller redaktionen tilsyneladende har fastlagt en vinkel på forhånd og ikke lader sig forstyrre af sandheden og andre generende, faktuelle forhold.

Jeg mener, at også afsnit 2 bygger på falske præmisser, da der reelt ikke er noget problem. Der er taget særlige hensyn til den berørte lodsejer i et omfang, der gør, at han kan fortsætte sin drift uanfægtet af Vestkile-fredningen.

Men både lodsejer og TV2 Lorry klandrer DN for forhold, de ikke har indflydelse på eller del i. Lodsejeren kan muligvis undskyldes, da han er meget forvirret og blander tingene sammen og tydeligvis ikke er blevet sat ordentligt ind i sagerne.

Den undskyldning kan TV2 Lorry ikke benytte sig af, og derfor er det vanskeligt ikke at opfatte udsendelserne som bevidst manipulation. Årsagen kan jeg ikke gennemskue, medmindre det handler om at TV-stationen forsøger at sætte en politisk dagsorden i opposition til DN.

Pressenævnet melder pas
jeg finder kendelsen fra Pressenævnet ganske utilstrækkelig og vattet. Pressenævnets opgave er at ”behandle klager over overtrædelse af god presseskik og spørgsmål om genmæle.”

Pressenævnet udtaler kun kritik i det forhold, hvor de finder let gennemskuelige, ukorrekte oplysninger. I de mere uigennemskuelige forhold, hvor metoden er at forvrænge sandhedsbilledet ved at udelade fakta, melder Pressenævnet pas.

Det er ikke tilfredsstillende. Pressenævnet har pålagt TV2 Lorry at bringe en berigtigelse. Men skaden er sket. En serie på fem udsendelser står langt stærkere end et minuts berigtigelse, og det retter ikke op på TV2 Lorrys angreb på Danmarks Naturfredningsforening.

Men når Pressenævnet ikke formår at rette tilstrækkelig kritik af TV2 Lorry, er det da godt, at Naturbloggen magter opgaven…

Læs mere:
Kampen mod Danmarks Naturfredningsforening (28. maj 2011).
Faktuelle fejl i udsendelse på TV2 Lorry (30. maj 2011).

Pressenævnets kendelse. – download kendelsen i PDF her.

Mit brev til TV2 Lorry sendt den 29. maj i år (PDF).

Se Kampen om naturen:
Afsnit 1 – Når haven er fredet…

Afsnit 2 – 80-årig i kamp mod DN

Afsnit 3 – Landbrugskrig

Afsnit 4 – Kløvermarken

Afsnit 5- Opsamling:
Del 1 med miljøministeren
Del 2 med DN-præsidenten

 Leave a Reply

(påkrævet)

(påkrævet)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>