Naturens valg

 Posted by at 13:01
Sep 162011
 

I naturmæssig forstand er det forhåbentligt slut med at sige ét og gøre det modsatte...

Folketingsvalget 2011 er afsluttet, og for første gang i ti år skal Danmark nu ledes af en række partier, der bekymrer sig om klima, miljø og natur

Håbet for Danmarks natur spirer med et klart, grønt folketingsflertal bestående af De Konservative, De Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Læs hele artiklen…

Den hysteriske vækst

 Posted by at 11:32
Aug 292011
 

”Forbrug, forbrug, forbrug,” skriger folketingets partier om kap i en virkelighedsfjern valgkamp

“Vi skal have gang i hjulene, der skal skrues op for det private forbrug, økonomien skal have en saltvandsindsprøjtning, vi skal øge væksten.”

Mens valgkampens væksthysteri når nye højder, er det vigtigt at huske rapporten, Living Planet Report 2010, der i uhyggelig grad sætter vores forbrugsfest i perspektiv.

Valgdebatten om mere og mere vækst raser samtidig med, at vi danskere forbruger ressourcerne fra, hvad der svarer til, fire og en halv jordklode…

Danmark er det tredje mest ressourceforbrugende land i verden. Over os ligger kun de olieproducerende lande, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Under os ligger USA, der, stik imod sædvane, er grønnere end os.

I det lys er det grotesk og skræmmende at være vidne til en valgkampagne, der reelt handler om, hvem der hurtigst kan afvikle vores verden.

Kig dig omkring i dit hjem og i dine nære omgivelser, kig på leveforholdene for mennesker i f.eks. Etiopien, kig dig derefter i et spejl og stil dig selv dette spørgsmål: ”Har jeg brug for mere?”…

Sæt et grønt kryds ved folketingsvalget den 15. september. Og før du sætter krydset, så kig i det historiske bakspejl og husk på, hvem der reelt handler på jordens (vores alle sammens) vegne, og hvem der holder sig til skåltalerne…

Læs mere her:
Nasserøve, Information 14/10 2010.
Miljøministeren fra Mars, Naturbloggen 1/2 2011.
Danmark slår USA i overforbrug, WWF web.
Modvækst er omstilling til fremtiden, Information 25/8 2011.
Har jorden ret til at eksistere?, Naturbloggen 20/4 2011.

Need to know-godnatlæsning før folketingsvalget 2011:

Jul 222011
 

Folkets kamp mod overmagten visualiseres smukt fra TV2’s nyhedshelikopter

Beslutningen er taget: Østerild og Hjardemål Klitplantager skal fældes for enhver pris, så Vestas og Siemens kan få deres testcenter for havvindmøller.

Se optagelserne fra TV2’s nyhedshelikopter af Den Himmelske Freds Plads i Østerild, hvor fredelige demonstranter stopper Naturstyrelsens skovrydnings-maskiner.

Og miljøministeren har travlt, for hun har lovet Vestas og Siemens at rydde fredskoven i et af de største naturområder i verdens skovfattigste og mest intensivt dyrkede land, så de første testvindmøller på en kvart kilometers højde kan etableres allerede den 31. marts 2012.

Naturstyrelsen siger, at Østerild og Hjardemål skal ryddes inden 1. august 2011.

EU vurderer i øjeblikket sagen, bla. på baggrund af klage fra Danmarks Naturfredningsforening, og ventes at tage stilling i løbet af juli.

Den 11. august afgør Vestre Landsret om en civil retssag mod Miljøministeriet tillades (sagsøgerne har allerede fået bevilliget fri process).

Spørgsmål:
- Hvilke studehandler har Socialdemokraterne og SF indgået for at støtte den første fredskovrydning i 200 år?
- Hvilke andre grunde end vindmølleindustriens interesser er der for ikke at vente på EU og retssagsafgørelser?
- Hvorfor vil 3F tillade deres arbejdere at arbejde under politibeskyttelse?
- Hvor er den solidaritet, 3F normalt hævder?
– Hvorfor rydde sparsom natur i et land, hvor næsten 60% af arealet er opdyrket landbrugsjord?

Kære natur

 Posted by at 10:27
May 232011
 

Miljøministerens nye hjemmeside giver dig mulighed for at skrive breve til naturen…

“Skriv til naturen, og lad den vide, hvad du tænker,” står der på miljøministerens nye hjemmeside Kære Natur. Det er en opfordring, jeg har taget imod, og jeg vil råde alle til at gribe denne enestående chance for at ytre sig på naturens vegne i et samlet forum.

Skriv til naturen og fortæl den, at den ikke er alene trods armod og afvikling, at dens ministers miljø- og naturmæssige indskrænkethed ikke er konsensus, og at det kun kan blive bedre. Fortæl naturen, at vi støtter den!

Miljøministeren fortæller, at biodiversitet er et svært ord, og hun giver udtryk for, at mange danskere ikke er fortrolige med det svære ord. Se video fra Kære Natur her:


 

Det må ikke være rart at være så usikker, og nogen bør tage vores miljøminister kærligt i hånden og forklare hende sagens sammenhæng. Efter årtiers internationalt fokus på biodiversitet er der helt sikkert nogen, der har forstået betydningen af biodiversitet, og miljøministeren har tydeligvis brug for hjælp.

Jeg vil gerne bidrage ved at anbefale dette undervisningsmateriale fra Folkeskolen. Undervisningsmaterialet til 5.- 6. klassetrin forklarer biodiversitet på en pædagogisk, letforståelig måde, så de fleste kan være med. Materialet kan hentes i PDF ved at klikke på billedet.

Forhåbentlig vil flere hjælpe med til at brede kendskabet til biodiversitet, så vi kan forlade tomgangssnakken og i stedet skride til konkret handling!

Mit brev til naturen på Kære Natur:

Kære natur

Du, som er grundlaget for alt liv, er truet på din eksistens, når vi mennesker i kortsigtet grådighed plyndrer og ødelægger dig. Magthaverne forstår dig ikke og interesserer sig ikke for dig.

Din minister snakker en masse men foretager sig intet og styrker reelt en afvikling af dig – ligesom hendes forgængere har gjort, især, siden 2001:

- Danmark er faldet fra en placering som nummer 10 på Det Globale Miljøindeks i 2001 til nummer 32 i 2010, overhalet af lande som Peru, Ecuador og Serbien og med en pointscore under det europæiske gennemsnit.
- Det samlede
miljøområde blev beskåret med godt 16 mia. kr (2/3).

- 17 forskellige råd og nævn under miljøministeriet, heriblandt Naturrådet, der havde rådgivet den danske regering på natur- og miljøområdet siden 1917, blev nedlagt.
- Overvågningen med grundvandet er halveret.
- Danmarkshistoriens største udredning af den danske naturs tilstand, Wilhjelmrapporten fra 2001, med den tidligere, konservative industriminister Nils Wilhjelm i spidsen, er gået glemmebogen.
- 115.000 hektar brakmarker (et område på størrelse med Lolland), der fungerede som mangfoldige naturområder, er blevet pløjet op uden at kompensere for den tabte natur.
- 1/3 af alle danske arter er i risiko for at dø ud – den engang så almindelige hare er blevet rødlistet.
- Målet om at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed i 2010 er ikke nået – nedturen fortsætter, og målet er udskudt til 2020.
- Pesticidforbruget er steget med 40%.
- Antallet af økologiske landbrugsbedrifter er faldet med 25% (Trods markant stigning i det økologiske forbrug, der så dækkes af import).
- Der findes gift i 40% af grundvandsprøverne og der lukkes 100 grundvandsboringer om året pga. forurening.
- Kvælstofudledning fortsætter uhindret.
- Danmark er verdens suverænt mest intensivt opdyrkede land – op mod 75 procent af Danmark er landbrug.

Det ser sort ud for dig, men du skal vide, at vi er mange, der kærer os om dig. Vi er mange, der er klar over, at vi, menneskeheden, ikke kan leve uden dig. Vi er mange, der kæmper for dig.

Fat mod!

Jon Geriche Detlefsen

Ny EU-strategi for biodiversitet

 Posted by at 09:14
May 042011
 

Dagen efter at miljøminister Karen Ellemann udsatte den danske indsats over for den biologiske mangfoldighed, udsendte EU sin biodiversitetsstrategi

Download EU’s biodiversitetsstrategi i PDF

EU’s strategi har seks overordnede målsætninger, der her er oversat af biolog Michael Stoltze:

1: fuldstændigt at gennemføre gældende naturbeskyttelseslovgivning og netværket af naturreservater for at sikre gennemgribende forbedringer af de forskellige naturtypers og arters bevaringsstatus
2: at forbedre og genetablere økosystemer og økosystemfunktioner i det omfang, det er muligt, navnlig ved øget anvendelse af grøn infrastruktur
3: at sørge for et bæredygtigt landbrug og skovbrug
4: at beskytte EU’s fiskebestande
5: at bekæmpe invasive arter, der i stigende grad er med til at forårsage tab af biodiversitet i EU
6: at øge EU’s bidrag til en samordnet global aktion for at afværge tab af biodiversitet.

Læs Michael Stoltzes blogindlæg om EU’s biodiversitetsstrategi her.

At EU udsender en handlingsplan for indsatsen for biodiversiteten er glædeligt for en dansk miljøminister, der i handlingslammet vildrede har følt sig nødsaget til at spørge den danske befolkning om, hvad hun dog skal stille op. EU har svaret, så nu er det bare at komme i gang!