Sep 082011
 

Tv-stationen kom med fejlagtige oplysninger i udsendelse om Danmarks Naturfredningsforening

I maj måned viste TV2 Lorry en række udsendelser om Danmarks Naturfredningsforening (DN) i serien Kampen om naturen. Efterfølgende har DN klaget til pressenævnet på en række punkter.

Læs hele artiklen…

Den hysteriske vækst

 Posted by at 11:32
Aug 292011
 

”Forbrug, forbrug, forbrug,” skriger folketingets partier om kap i en virkelighedsfjern valgkamp

“Vi skal have gang i hjulene, der skal skrues op for det private forbrug, økonomien skal have en saltvandsindsprøjtning, vi skal øge væksten.”

Mens valgkampens væksthysteri når nye højder, er det vigtigt at huske rapporten, Living Planet Report 2010, der i uhyggelig grad sætter vores forbrugsfest i perspektiv.

Valgdebatten om mere og mere vækst raser samtidig med, at vi danskere forbruger ressourcerne fra, hvad der svarer til, fire og en halv jordklode…

Danmark er det tredje mest ressourceforbrugende land i verden. Over os ligger kun de olieproducerende lande, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Under os ligger USA, der, stik imod sædvane, er grønnere end os.

I det lys er det grotesk og skræmmende at være vidne til en valgkampagne, der reelt handler om, hvem der hurtigst kan afvikle vores verden.

Kig dig omkring i dit hjem og i dine nære omgivelser, kig på leveforholdene for mennesker i f.eks. Etiopien, kig dig derefter i et spejl og stil dig selv dette spørgsmål: ”Har jeg brug for mere?”…

Sæt et grønt kryds ved folketingsvalget den 15. september. Og før du sætter krydset, så kig i det historiske bakspejl og husk på, hvem der reelt handler på jordens (vores alle sammens) vegne, og hvem der holder sig til skåltalerne…

Læs mere her:
Nasserøve, Information 14/10 2010.
Miljøministeren fra Mars, Naturbloggen 1/2 2011.
Danmark slår USA i overforbrug, WWF web.
Modvækst er omstilling til fremtiden, Information 25/8 2011.
Har jorden ret til at eksistere?, Naturbloggen 20/4 2011.

Need to know-godnatlæsning før folketingsvalget 2011:

Hvad er en sump?

 Posted by at 13:59
Aug 222011
 

Politisk ordfører i venstre, Ellen Trane Nørby har skrevet et indlæg om Tøndermarsken på sin hjemmeside. Desværre har hun ikke helt styr på de faktuelle omstændigheder i Tøndermarsk-konflikten, så jeg har rakt hende en hjælpende hånd.

Mit indlæg på Ellen Trane Nørbys hjemmeside:

Hvad er en sump?

Med undren læste jeg dit indlæg om Tøndermarsken, der er fyldt med misforståelser og fejltolkninger. Derfor vil jeg hjælpe dig med at få lidt bedre styr på de faktuelle forhold i sagen om Tøndermarsken, der er et fredet NATURA-2000-område, og hvorfra 80 procent af bestanden af ynglende engfugle er forsvundet siden midten af firserne.

Læs hele indlægget…

May 302011
 

I TV2-Lorrys serie, Kampen om Naturen, som jeg tidligere har beskrevet, fremføres en række fejlagtige påstande, der, sammen med nogle udeladte faktuelle omstændigheder, giver et sandhedsforvrængende billede

Fredningen af Helsingørs Grønne Vestkile. DN 2008.

Her beskæftiger jeg mig med andet afsnit – 80-årig i kamp mod Danmarks Naturfredningsforening.

Afsnittet handler om fredningen af Helsingørs Grønne Vestkile, hvor Helsingør Kommune ville omlægge en del af naturområdet til golfbane, en anden del til bebyggelse og en tredie del til en ny campingplads. Danmarks Naturfredningsforening  foreslog efterfølgende området fredet. Men det er ikke det, udsendelsen beskæftiger sig med.

Der fokuseres på en ældre gårdejer, som føler sig krænket over fredningen, og som er den eneste private lodsejer i fredningsområdet.

Allerede i studieværtens oplæg, inden udsendelsen begynder, går det galt:

”En 80-årig mand fra Helsingør har i snart fem år kæmpet alene mod Danmarks Naturfredningsforening om råderetten til sin jord.”

Man mister ikke råderetten til sin jord, selvom den bliver fredet, og Danmarks Naturfredningsforening kan ikke fratage folk råderetten over deres jord.

Man kan blive pålagt nogle driftsmæssige ændringer i forbindelse med en fredning, men det er ikke tilfældet i denne sag, hvor denne gårdejers matrikel, nr. 57a, som den eneste, fritages for restriktioner i forbindelse med fredningen.

Det fremgår tydeligt i fredningskendelsen på side 11:
- Der må ikke gødskes, sprøjtes, kalkes eller jordbearbejdes (i fredningsområdet red.). Undtaget fra forbuddet er den del af matrikel nr. 57a, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

En del af  jorden er i forvejen en §3-fredning. Om det stykke siger fredningskendelsen på side 11:
- Hvad angår den del af matrikel nr. 57a, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 er der ingen ændringer i vilkårene for driften af arealet.

Undtagelsen blev allerede formuleret i det oprindelige fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening.

Gårdejeren kan altså fortsætte driften af sine græsningsarealer, som hidtil. Det er ikke det indtryk, man får, når man ser TV2-Lorrys udsendelse, hvor påstanden jo indledningsvis går på, at der kæmpes om råderetten over jorden.

Læs hele artiklen her.

 

May 282011
 

TV2-Lorry på korstog med navlebeskuende, journalistisk smædekampagne

I en række tv-udsendelser forsøger TV2-Lorry, med stor succes, at undergå sig selv journalistisk, når de beskriver kampen mellem, på den ene side, landmænd, private jordejere og kommuner (man fristes til at sige menneskeheden) og, på den anden side, Danmarks Naturfredningsforening (DN).

”Man går og bliver ked af det, man får mavesår, og man ligger vågen om natten, for man tænker, at det kan ikke være rigtigt…..,” siger en ældre gårdejer og bryder ud i gråd, mens han kigger fortvivlet ud over sin naturperle af en mark, som det påstås, at DN har været så formastelige at få fredet.

Scenen er fra andet afsnit i serien Kampen om naturen, der har kørt på TV2-Lorry i denne uge, hvor historien om en 80-årig gårdejer fra Helsingør, hvis jord bliver fredet af Fredningsnævnet efter anbefaling af DN, får en grotesk skævvridning.

Både gårdejeren og Helsingør Kommune fremstår som sagesløse, naturelskende ofre for DN’s hensynsløse og menneskefjendske adfærd personificeret i foreningens lokale formand.

Det er kvalmende case-journalistik, hvor den personlige identifikation ikke bruges til andet end følelsesporne. Selvfølgelig er ikke et øje tørt, når en 80-årig, hjælpeløs mand græder for åben skærm, jeg fik også en klump i halsen, for det er ubehageligt og tragisk, når et menneske føler sig svigtet og krænket på sit levegrundlag.

Men indslaget fører ingen vegne. Vi bliver holdt nede i græsstrå-niveau, og den logiske slutning på historien er, at DN er onde, og de sagesløse landmænd er uskyldige ofre. Det er en perspektivløs historie, der fremstår som en ren smædekampagne mod Danmarks Naturfredningsforening.

Problemet med udsendelserne er, at en national problematik koges ned til personsager. Med journalistik praktiseret af mennesker, der åbenlyst ikke besidder den nødvendige indsigt, har TV2-Lorry valgt at beskue verden fra gårdejerens mark, og verdens ende ligger, hvor marken ophører.

Debatten om natur, fredninger og landbruget er yderst vigtig. Mere af det, tak! Og kritik er sundt – også for Danmarks Naturfredningsforening. Men Kampen om naturen på TV2-Lorry er så ensidig, at det ligner en reklamekampagne finansieret af  Landbrug & Fødevarer.

I afsnittet fra Helsingør mangler kun horn i panden på DN’s lokalformand og en glorie over hovedet på den krænkede gårdejer…

Se alle udsendelserne:
Afsnit 1 – Når haven er fredet…

Afsnit 2 – 80-årig i kamp mod DN

Afsnit 3 – Landbrugskrig

Afsnit 4 – Kløvermarken

Afsnit 5- Opsamling:
Del 1 med miljøministeren
Del 2 med DN-præsidenten