Ny EU-strategi for biodiversitet

 Posted by at 09:14
May 042011
 

Dagen efter at miljøminister Karen Ellemann udsatte den danske indsats over for den biologiske mangfoldighed, udsendte EU sin biodiversitetsstrategi

Download EU’s biodiversitetsstrategi i PDF

EU’s strategi har seks overordnede målsætninger, der her er oversat af biolog Michael Stoltze:

1: fuldstændigt at gennemføre gældende naturbeskyttelseslovgivning og netværket af naturreservater for at sikre gennemgribende forbedringer af de forskellige naturtypers og arters bevaringsstatus
2: at forbedre og genetablere økosystemer og økosystemfunktioner i det omfang, det er muligt, navnlig ved øget anvendelse af grøn infrastruktur
3: at sørge for et bæredygtigt landbrug og skovbrug
4: at beskytte EU’s fiskebestande
5: at bekæmpe invasive arter, der i stigende grad er med til at forårsage tab af biodiversitet i EU
6: at øge EU’s bidrag til en samordnet global aktion for at afværge tab af biodiversitet.

Læs Michael Stoltzes blogindlæg om EU’s biodiversitetsstrategi her.

At EU udsender en handlingsplan for indsatsen for biodiversiteten er glædeligt for en dansk miljøminister, der i handlingslammet vildrede har følt sig nødsaget til at spørge den danske befolkning om, hvad hun dog skal stille op. EU har svaret, så nu er det bare at komme i gang!