Jan 242011
 

Jyllands-Posten fortæller i dag, at vores drikkevand er fyldt med gift, men det er hverken uventet eller uforklarligt

Der er gift i 40 procent af grundvandsprøverne, tallet er stigende, og der lukkes cirka 100 drikkevandsboringer om året, fordi vandet er for giftigt. Vandværkerne slår alarm, skriver JP i dag og citerer direktør for vandværkernes forening, Danva, Carl-Emil Larsen:

”Vi kan ikke fortsætte med at levere rent og urenset drikkevand, hvis vi ikke gør noget ved forbruget af sprøjtegifte.”

Men kigger man på de seneste ti års indsats på miljøområdet, består det kontroversielle i, at vi stadig drikker vores grundvand urenset:

- Kontrollen med grundvandet er halveret siden 2001.
– Anvendelsen af sprøjtegifte er steget og ligger i dag på niveau med 1990, hvilket er en stigning på 40% i forhold til niveauet i 1990’erne.
– Det økologiske landbrugsareal er faldet med 11%, og de økologiske bedrifter er reduceret med 25% siden 2002.

(CASA, Center For Alternativ Samfundsanalyse & Ingeniørforeningen, IDA  Grøn indikatorrapport 2008)

I en pressemeddelelse på miljøministeriets hjemmeside, siger miljøminister Karen Ellemann:

”Vi har noget af verdens reneste drikkevand i Danmark, og danskerne skal fortsat trygt kunne drikke vand fra hanen. Derfor skærper jeg nu kontrollen og indfører krav om, at alle vandværker tester for flere pesticider og pesticid-nedbrydningsprodukter. Fremover vil der blandt andet blive kontrolleret for Glyphosat (Roundup red.), der er gået hen og blevet det mest anvendte ukrudtsmiddel”.

Karen Ellemann vil undersøge, hvorfor, der er Glyphosat i drikkevandet, da producenten påstår, at det ikke kan trænge ned i grundvandet. Hun vil desuden øge antallet af kontrollerede gifte fra 23 til 33.

I JP siger Carl-Emil Larsen, at ordningen med kun at godkende sprøjtegifte, der ikke finder vej til vandmiljøet, har slået fejl, fordi de sprøjtegifte, der godkendes, stort set alle havner i grundvandet.

Får vi giftfrit drikkevand, fordi der bliver kontrolleret mere? Nej, vores grundvand forgiftes, fordi regeringen tillader det. Så simpelt er det.