Naturens valg

 Posted by at 13:01
Sep 162011
 

I naturmæssig forstand er det forhåbentligt slut med at sige ét og gøre det modsatte...

Folketingsvalget 2011 er afsluttet, og for første gang i ti år skal Danmark nu ledes af en række partier, der bekymrer sig om klima, miljø og natur

Håbet for Danmarks natur spirer med et klart, grønt folketingsflertal bestående af De Konservative, De Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Læs hele artiklen…

Den hysteriske vækst

 Posted by at 11:32
Aug 292011
 

”Forbrug, forbrug, forbrug,” skriger folketingets partier om kap i en virkelighedsfjern valgkamp

“Vi skal have gang i hjulene, der skal skrues op for det private forbrug, økonomien skal have en saltvandsindsprøjtning, vi skal øge væksten.”

Mens valgkampens væksthysteri når nye højder, er det vigtigt at huske rapporten, Living Planet Report 2010, der i uhyggelig grad sætter vores forbrugsfest i perspektiv.

Valgdebatten om mere og mere vækst raser samtidig med, at vi danskere forbruger ressourcerne fra, hvad der svarer til, fire og en halv jordklode…

Danmark er det tredje mest ressourceforbrugende land i verden. Over os ligger kun de olieproducerende lande, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Under os ligger USA, der, stik imod sædvane, er grønnere end os.

I det lys er det grotesk og skræmmende at være vidne til en valgkampagne, der reelt handler om, hvem der hurtigst kan afvikle vores verden.

Kig dig omkring i dit hjem og i dine nære omgivelser, kig på leveforholdene for mennesker i f.eks. Etiopien, kig dig derefter i et spejl og stil dig selv dette spørgsmål: ”Har jeg brug for mere?”…

Sæt et grønt kryds ved folketingsvalget den 15. september. Og før du sætter krydset, så kig i det historiske bakspejl og husk på, hvem der reelt handler på jordens (vores alle sammens) vegne, og hvem der holder sig til skåltalerne…

Læs mere her:
Nasserøve, Information 14/10 2010.
Miljøministeren fra Mars, Naturbloggen 1/2 2011.
Danmark slår USA i overforbrug, WWF web.
Modvækst er omstilling til fremtiden, Information 25/8 2011.
Har jorden ret til at eksistere?, Naturbloggen 20/4 2011.

Need to know-godnatlæsning før folketingsvalget 2011:

Grin, når gråden presser

 Posted by at 13:10
Jun 202011
 

Klima- miljø- og naturdebatten undergår ofte sig selv, og når det føles nærliggende at besvare hysteriet med afmægtigt tuderi, brug da humor som et mægtigt våben i stedet

Man skal ikke svare igen ved at kalde sin ideologiske modstander for idiot. I stedet skal man citere idioten og derved udstille indskrænkethedens dybde. Det var en af den amerikanske komiker Will Farells metoder, når han parodierede USA´s præsident George Walker Bush Jr. i løbet af de otte år, Bush sad i embedet.

Faktuelle citater sjovest
“Min instruktør sagde ‘Har du selv skrevet det? Det er jo genialt’, og jeg svarede ‘Nej, han har rent faktisk sagt det’,”
fortæller Will Farell i et interview med AP om de Bush-citater, han brugte i sit komedieshow You’re Welcome America. A Final Night With George W. Bush. Showet var en afsked med Bush-figuren ved dennes embedsperiodes udløb.

I Youtube-klippet herunder skræller en skarp Will Farell sig ind til essensen af den klimaskeptiske visdom:

Bush-visdom i Danmark
I fornem tråd med ovenstående Bush-parodi kan vi også præsentere klimaskeptiske orakler herhjemme:

“Jeg mener ikke, vi skal skælde Edison ud, fordi han opfandt pæren. Det var jo en gave til menneskeheden, at man var i stand til at tænde lys.”

Den historisk, indsigtsfulde ytring, ytret i den personlige friheds klare lys i TV2-Nyhederne, stammer fra manden, der kort før klimatopmødet i København i 2009 proklamerede, at han holdt af at komme hjem om aftenen og se lyset skinne fra alle vinduer i sit store hus: Folketingets formand, Thor Pedersen. Læs Georg Metz’ kommentar her. Der er flere guldkorn fra folketingsformanden:

“Jeg ved ikke, hvad klimaskepsis er for noget. Spørgsmålet er, hvad er det, vi ved, og hvad er teori. Hvad er det, befolkningen får at vide, og hvad er det, befolkningen tror i forhold til det, vi ved.” Læs Ritzau-telegram her.

Aktuel stupiditet
Og latterlige, men virkelige, ytringer findes også i ganske dugfriske former:

“Vi har lige set, at VTEC-bakterien menes at stamme fra en økologisk bedrift, og der er ikke dokumentation for, at det er sundere at spise økologiske varer end konventionelt dyrkede fødevarer.”

Citatet er fra Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann, der harcelerer imod de Konservatives netop offentliggjorde naturplan. Læs Michael Stoltzes kommentarer til sagen her og her.

Det kan også anbefales at læse Center for Vild Analyses artikel, At ligne Hitler, hvor der filosoferes over humor som offensivt værktøj i debatten om grænsekontrol.

Grin!
Husk, at selv i den mørkeste stund, når debatten synker under Bush-niveau, når magten ytrer uendelig indskrænkethed, og når eksperter, med forstand til at udtale sig forstandigt, karaktermyrdes: grin da højt trods tårer i øjenkrogen…

 

 

Har Jorden ret til at eksistere?

 Posted by at 10:10
Apr 202011
 

Forestil dig at man indfører en lovgivning, der giver Jorden samme eksistensrettigheder som vi mennesker – retten til livet og retten til ikke at blive mishandlet. Det sker i Bolivia!

Der skal tænkes radikalt anderledes for at sætte en stopper for den katastrofale udvikling, som Jorden, vores levested, lider under. I en artikel i fotomagasinet Zoom om mit besøg i Yellowstone Nationalpark i USA skrev jeg, at min naive drøm er at tage formålsparagraffen for oprettelsen af verdens første nationalpark og indføre den som guide for bevarelsen af vores Jord:

”Det grundlæggende formål er at bevare landskaberne, naturen, de historiske steder og de vilde dyr, og benyttelse må kun ske i et omfang, så området ikke påvirkes for eftertiden”.

I Bolivia er regeringen, under præsident Evo Morales, ved at virkeliggøre tankegangen om, at Pachamama, Moder Jord, skal beskyttes via lovgivning og have sine egne rettigheder med Moder Jords Lov:

- Retten til livet og til at eksistere

- Retten til at fungere som et balanceret økosystem fri for forandring forårsaget af mennesker

- Retten til at have rent luft og vand

- Retten til ikke at blive forurenet

- Retten til ikke at blive cellemæssigt modificeret eller genetisk ændret.

Bolivia: Fighting the climate wars – The Guardian, video

Rationelt er det ganske indlysende, at Jorden bør have ret til at være og til at blive beskyttet – forudsat at vi mennesker fremover selv vil eksistere. Faktuelt er det ikke virkeligheden. Jorden, som vi kender den, afvikles effektivt grundet ekspandering af menneskeheden og artens destruktive trang til at leve fedt og godt i selvisk, materiel overflod.

Og ødelæggelsesspiralen fører direkte mod – ja, mod hvad? Arternes undergang? Menneskehedens undergang? Jordens undergang? Det er reelt ikke til at vide, men noget sker der, og det er tydeligvis ikke en forbedring af verdens tilstand – tværtimod. Vores planet har det ikke godt, og som stilheden før stormen venter vi måske på, hvornår Moder Jord ryster sit åg, menneskeheden, af sig, så hun igen kan leve og ånde frit.

Alverdens klimatopmøder er mundet ud i varm luft og skåltaler, der dækker over kollektiv, viljeløs handlingslammelse og indædt forsvar af lokale og regionale politiske og økonomiske interesser uden plads til globalt fællesskab og indsats for klima, miljø, natur – vores eksistens.

På lokalt niveau er vi begunstiget med indskrænkede og visionsløse politikere uden evne, vilje eller mod til at gøre det nødvendige. Vores miljøminister vendte triumferende hjem fra FN-topmødet Japan i november og berettede om den fantastiske aftale om at standse arternes uddøen senest i 2020, uden i øvrigt at hænge sig i den skammelige kendsgerning, at samme hensigt var kuldsejlet som 2010-målsætning.

Den vestlige verdens indsats over for natur, miljø og klima er eventyret om Kejserens Nye Klæder: Iklædt bar røv går vi til grunde ved at save den gren over, som vi selv sidder på. Mens vi selvfedt drukner i fladskærme, firehjulstrækkere og nye køkkener, forsøger folk med indsigt og visioner for vores arts overlevelse at vende vores frie fald mod selvdestruktion til en holdbar løsning både for os mennesker og for Moder Jord.

Problemstillingen er simpel: Vil vi overleve som art på en Jord, der er til at leve på? Eller vil vi gå til grunde i kapløbet om rigdom og velstand? Er svaret ja til første spørgsmål, skal vi tænke, som de oprindelige befolkninger i f. eks Bolivia, der forstår livet i samspil med naturen. Er svaret ja til spørgsmål nummer to, skal vi bare gøre, som vi plejer…