Naturens valg

 Posted by at 13:01
Sep 162011
 

I naturmæssig forstand er det forhåbentligt slut med at sige ét og gøre det modsatte...

Folketingsvalget 2011 er afsluttet, og for første gang i ti år skal Danmark nu ledes af en række partier, der bekymrer sig om klima, miljø og natur

Håbet for Danmarks natur spirer med et klart, grønt folketingsflertal bestående af De Konservative, De Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Læs hele artiklen…

Den hysteriske vækst

 Posted by at 11:32
Aug 292011
 

”Forbrug, forbrug, forbrug,” skriger folketingets partier om kap i en virkelighedsfjern valgkamp

“Vi skal have gang i hjulene, der skal skrues op for det private forbrug, økonomien skal have en saltvandsindsprøjtning, vi skal øge væksten.”

Mens valgkampens væksthysteri når nye højder, er det vigtigt at huske rapporten, Living Planet Report 2010, der i uhyggelig grad sætter vores forbrugsfest i perspektiv.

Valgdebatten om mere og mere vækst raser samtidig med, at vi danskere forbruger ressourcerne fra, hvad der svarer til, fire og en halv jordklode…

Danmark er det tredje mest ressourceforbrugende land i verden. Over os ligger kun de olieproducerende lande, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Under os ligger USA, der, stik imod sædvane, er grønnere end os.

I det lys er det grotesk og skræmmende at være vidne til en valgkampagne, der reelt handler om, hvem der hurtigst kan afvikle vores verden.

Kig dig omkring i dit hjem og i dine nære omgivelser, kig på leveforholdene for mennesker i f.eks. Etiopien, kig dig derefter i et spejl og stil dig selv dette spørgsmål: ”Har jeg brug for mere?”…

Sæt et grønt kryds ved folketingsvalget den 15. september. Og før du sætter krydset, så kig i det historiske bakspejl og husk på, hvem der reelt handler på jordens (vores alle sammens) vegne, og hvem der holder sig til skåltalerne…

Læs mere her:
Nasserøve, Information 14/10 2010.
Miljøministeren fra Mars, Naturbloggen 1/2 2011.
Danmark slår USA i overforbrug, WWF web.
Modvækst er omstilling til fremtiden, Information 25/8 2011.
Har jorden ret til at eksistere?, Naturbloggen 20/4 2011.

Need to know-godnatlæsning før folketingsvalget 2011:

Mar 302011
 

Interview med Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelm-udvalget, tidligere konservative industriminister og formand for Industrirådet. Her fortæller han om rapporten, om nationalparkerne og om, hvilken indvirkning udvalgets arbejde har haft på dansk miljøpolitik.

Download Wilhjelmrapporten i PDF.

I 2001 udkom Wilhjelmudvalget med den rapport, der af mange betragtes som startskuddet på oprettelsen af nationalparker i Danmark. Men rapporten anbefalede ikke nationalparker – tværtimod.

”En rig natur i et rigt samfund” er den korrekte betegnelse for Wilhjelmudvalgets omfattende udredning af den danske natur, som blev iværksat af den daværende miljøminister, Svend Auken på baggrund af OECD’s kritik af den manglende danske indsats på miljøområdet.

Internationale standarder skal følges
En nationalpark er i international forstand et stort, sammenhængende, naturligt økosystem med vild natur uden væsentlig kulturel indflydelse. Det er kriterier, som Danmark ikke kan leve op til ifølge formand, Nils Wilhjelm:

”I udvalget talte vi selvfølgelig om nationalparker i relation til den internationale IUCN-klassifikation, og på grund af den omstændighed at alt vores natur er kulturpåvirket, var det min klare opfattelse, og det blev også udvalgets klare opfattelse, at der skulle være tale om nationale naturområder – sammenhængende naturområder, og at man skulle have respekt over for den internationale klassificering af nationalparker, som vi under ingen omstændigheder kunne falde ind under”.

Mere naturbeskyttelse
Formanden for Wilhjelmudvalget pointerer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem det standpunkt, som rapporten er udtryk for og nationalparkernes udformning:

”Rapporten tager udgangspunkt i det naturmæssige, hvor beskyttelsesdelen fylder meget, og hvor benyttelsesdelen – friluftsliv og så videre – ikke fylder ret meget. Tager man udgangspunkt i vores rapport, ville, hvis ikke lige frem loven, så i hvert fald de bekendtgørelser, som man laver i tilknytning til hver enkelt nationalpark, have været anderledes”. Nils Wilhjelm konstaterer:

”Der er jo dårligt nok tale om prioritering mellem, at det væsentlige, ved en nationalpark, er at beskytte naturen og så benyttelsesdelen. Der er, efter min mening, kommet en skæv balance, da fortolkningen af bekendtgørelserne for hver enkelt nationalpark ikke giver en kraftig indikation af, at det handler om at beskytte den værdifulde natur, og at benyttelsen skal beskytte naturen”.

Læs hele artiklen på natpark.dk!