Naturens valg

 Posted by at 13:01
Sep 162011
 

I naturmæssig forstand er det forhåbentligt slut med at sige ét og gøre det modsatte...

Folketingsvalget 2011 er afsluttet, og for første gang i ti år skal Danmark nu ledes af en række partier, der bekymrer sig om klima, miljø og natur

Håbet for Danmarks natur spirer med et klart, grønt folketingsflertal bestående af De Konservative, De Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Læs hele artiklen…

Jul 222011
 

Folkets kamp mod overmagten visualiseres smukt fra TV2’s nyhedshelikopter

Beslutningen er taget: Østerild og Hjardemål Klitplantager skal fældes for enhver pris, så Vestas og Siemens kan få deres testcenter for havvindmøller.

Se optagelserne fra TV2’s nyhedshelikopter af Den Himmelske Freds Plads i Østerild, hvor fredelige demonstranter stopper Naturstyrelsens skovrydnings-maskiner.

Og miljøministeren har travlt, for hun har lovet Vestas og Siemens at rydde fredskoven i et af de største naturområder i verdens skovfattigste og mest intensivt dyrkede land, så de første testvindmøller på en kvart kilometers højde kan etableres allerede den 31. marts 2012.

Naturstyrelsen siger, at Østerild og Hjardemål skal ryddes inden 1. august 2011.

EU vurderer i øjeblikket sagen, bla. på baggrund af klage fra Danmarks Naturfredningsforening, og ventes at tage stilling i løbet af juli.

Den 11. august afgør Vestre Landsret om en civil retssag mod Miljøministeriet tillades (sagsøgerne har allerede fået bevilliget fri process).

Spørgsmål:
- Hvilke studehandler har Socialdemokraterne og SF indgået for at støtte den første fredskovrydning i 200 år?
- Hvilke andre grunde end vindmølleindustriens interesser er der for ikke at vente på EU og retssagsafgørelser?
- Hvorfor vil 3F tillade deres arbejdere at arbejde under politibeskyttelse?
- Hvor er den solidaritet, 3F normalt hævder?
– Hvorfor rydde sparsom natur i et land, hvor næsten 60% af arealet er opdyrket landbrugsjord?

Requiescat in pace

 Posted by at 23:43
Jun 222011
 

I dag fik ræven i Tøndermarsken sin endelige dødsdom

Miljøministeren har slået fast, at ræveudryddelse er vejen frem mod en forbedret tilstand for bestandene af ynglende engfugle i Tøndermarsken:

“Med rapporten har vi politikere fået en faglig vurdering af, hvordan vi bedst forbedrer forholdene for Tøndermarskens fugle. Konklusionen er, at vi blandt andet skal reducere antallet af ræve, hvis der skal være flere fugle i Tøndermarsken. Den konklusion er grundigt dokumenteret i rapporten,” siger miljøminister Karen Ellemann i dagens pressemeddelelse.

Kovending
I tyve år forud for Naturstyrelsens nye redegørelse har den grundigt dokumenterede konklusion fra DMU, Skov- og Naturstyrelsen og de grønne organisationer ellers været, at det vigtigste element i en genoprettelse af fuglebestanden er mere vand på markerne.

Download redegørelsen fra Miljøministeriet i PDF.

Langt ude
Kender man Tøndermarsk-konfliktens historik, og har man læst rapporterne fra Danmarks Miljøundersøgelser og fra Skov- og Naturstyrelsen, er Naturstyrelsens nye redegørelse tydeligvis uendeligt langt ude i skoven – eller i marsken…

Få mere viden
Ikke mange har et indgående kendskab til sagen, der på mange måder er kompliceret, og derfor kan Miljøministeriets og Naturstyrelsens manipulation være svært at gennemskue.

Fredning afvist på forhånd
Læs mere i blogindlægget, Noget er råddent i staten Danmark, og i artiklen, Fuglekrigen fortsætter, fra efteråret, hvor Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, på det pureste afviser, at der nogensinde kan blive tale om en yderligere fredning af Tøndermarsken, selvom han netop havde været med til at iværksætte undersøgelsen af mulighederne for en yderligere fredning af Tøndermarsken:

”Vi er ikke gået med på en fredning, det kommer ikke på tale. Vi siger ´ok, så får vi belyst vilkårene for en fredning, vi får belyst, hvilke konsekvenser, økonomisk, naturmæssigt og menneskeligt, der kommer i området´. Og ja, jeg siger allerede nu, at der ikke kommer fredning på tale, men så får vi belyst vilkårene, som oppositionen har ønsket det,” sagde Eyvind Vesselbo til marsken.dk i efteråret.

Læs flere artikler om Tøndermarsken:
Justitsmord i Tøndermarsken.
Naturstyrelsen sylter aktindsigt.
Skyd ræven.

Besøg tema-hjemmesiden om Tøndermarsken, marsken.dk.

Requiescat in pace er latin for hvil i fred…

Grin, når gråden presser

 Posted by at 13:10
Jun 202011
 

Klima- miljø- og naturdebatten undergår ofte sig selv, og når det føles nærliggende at besvare hysteriet med afmægtigt tuderi, brug da humor som et mægtigt våben i stedet

Man skal ikke svare igen ved at kalde sin ideologiske modstander for idiot. I stedet skal man citere idioten og derved udstille indskrænkethedens dybde. Det var en af den amerikanske komiker Will Farells metoder, når han parodierede USA´s præsident George Walker Bush Jr. i løbet af de otte år, Bush sad i embedet.

Faktuelle citater sjovest
“Min instruktør sagde ‘Har du selv skrevet det? Det er jo genialt’, og jeg svarede ‘Nej, han har rent faktisk sagt det’,”
fortæller Will Farell i et interview med AP om de Bush-citater, han brugte i sit komedieshow You’re Welcome America. A Final Night With George W. Bush. Showet var en afsked med Bush-figuren ved dennes embedsperiodes udløb.

I Youtube-klippet herunder skræller en skarp Will Farell sig ind til essensen af den klimaskeptiske visdom:

Bush-visdom i Danmark
I fornem tråd med ovenstående Bush-parodi kan vi også præsentere klimaskeptiske orakler herhjemme:

“Jeg mener ikke, vi skal skælde Edison ud, fordi han opfandt pæren. Det var jo en gave til menneskeheden, at man var i stand til at tænde lys.”

Den historisk, indsigtsfulde ytring, ytret i den personlige friheds klare lys i TV2-Nyhederne, stammer fra manden, der kort før klimatopmødet i København i 2009 proklamerede, at han holdt af at komme hjem om aftenen og se lyset skinne fra alle vinduer i sit store hus: Folketingets formand, Thor Pedersen. Læs Georg Metz’ kommentar her. Der er flere guldkorn fra folketingsformanden:

“Jeg ved ikke, hvad klimaskepsis er for noget. Spørgsmålet er, hvad er det, vi ved, og hvad er teori. Hvad er det, befolkningen får at vide, og hvad er det, befolkningen tror i forhold til det, vi ved.” Læs Ritzau-telegram her.

Aktuel stupiditet
Og latterlige, men virkelige, ytringer findes også i ganske dugfriske former:

“Vi har lige set, at VTEC-bakterien menes at stamme fra en økologisk bedrift, og der er ikke dokumentation for, at det er sundere at spise økologiske varer end konventionelt dyrkede fødevarer.”

Citatet er fra Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann, der harcelerer imod de Konservatives netop offentliggjorde naturplan. Læs Michael Stoltzes kommentarer til sagen her og her.

Det kan også anbefales at læse Center for Vild Analyses artikel, At ligne Hitler, hvor der filosoferes over humor som offensivt værktøj i debatten om grænsekontrol.

Grin!
Husk, at selv i den mørkeste stund, når debatten synker under Bush-niveau, når magten ytrer uendelig indskrænkethed, og når eksperter, med forstand til at udtale sig forstandigt, karaktermyrdes: grin da højt trods tårer i øjenkrogen…

 

 

Intet nyt fra miljøministeren

 Posted by at 10:08
May 032011
 

Miljøministeren vil debattere det spritnye emne, biodiversitet, for hun siger, at noget skal der gøres, men indsatsen udskydes til senere…

”Forresten, kære befolkning, jeg havde vist lovet at gøre noget for den dersens biodiversitet, eller hvad det nu hedder, men jeg har ikke lige haft tid. Kan I ikke lige iværksætte noget selv? Hvad har I lyst til at gøre for at redde biodiversiteten?”

Download debatoplæg i PDF

Ovenstående fiktive citat viser essensen af miljøminister Karen Ellemanns pressemeddelelse, Dansker – kend din natur, om den indsats for den biologiske mangfoldighed, som hun endnu ikke selv er kommet i gang med – trods løfter om det modsatte. Debatoplægget ridser en masse gamle nyheder op og holder fast i regeringens utilstrækkelige (fraværende) indsats over for natur og miljø.

”Miljøministeren vil gøre biodiversitet til en folkesag, så danskerne prioriterer naturen højere”, står der i pressemeddelelsen fra Miljøministeriet, og miljøministeren siger:

”Vi skal blive mere bevidste om vores natur, og vi skal engagere os i, hvordan vi skaber mere af den. For hvis naturen ikke bliver rigere, bliver danskerne fattigere. Derfor vil jeg gerne gøre biodiversitet til en folkesag, for det er først, når alle forstår dyr og planters værdi, at vi bliver bedre til at passe på dem. Opgaven med at stoppe tilbagegangen i arter kan kun lykkes ved en fælles indsats”.

Flotte ord fra en handlingslammet minister, der trynes af landbrugets og økonomiens ministerier og nu overlader den nationale indsats over for en global krise til befolkningen.

Løsningen på biodiversitetens krise er en politisk beslutning, der skal medføre radikale ændringer for landbrug og industri og omfattende ændringer i den måde, vi lever på. Det sker næppe med den siddende regering, og næppe i tilstrækkelig grad med den kommende. Men nu opfordrer miljøministeren til at debattere, og så må vi råbe af vores lungers fulde kraft, at nu skal beslutningstagerne have fingrene ud!

Se den officielle video fra biodiversitetens år 2010:

Man skal være blind og døv – eller lyve – hvis man kan få øje på positive natur- og miljøtiltag fra regeringens side, og derfor er denne politik med at overlade ”lorten” til nogen, som hverken besidder nødvendige evner eller kapacitet helt i tråd med hidtidig praksis om reelt ikke at foretage sig noget som helst.

Jeg har tidligere ridset regeringens imponerende indsats for natur og miljø op her på bloggen. Natur og miljø har selvfølgelig haft det skidt længe før, den nuværende regering overtog magten i 2001, men indsatsen siden da slår alle rekorder i ambitiøs og talentfuld natur- og miljøafvikling.

Kend din natur, dansker, for miljøministeren gør ikke, og det her er alvor, der strækker sig langt hinsides danske politikeres navlebeskuende virkelighedsopfattelse. Det er vores eksistens, der er på spil.

Biodiversitet er en folkesag – det er vores planets liv, og det er vores liv!