Skovens år

 Posted by at 14:28
Feb 022011
 

I dag udråbes 2011 som skovens år. Lad ikke hyldesten til skoven blive lige så tom, som de bevingede ord og skåltalerne for biodiversiteten i biodiversitetens år 2010, der mundede ud i fortsat nedtur og en udskydelse af redningsindsatsen.

Skovene er en væsentlig del af biodiversiteten. Halvdelen af de truede, biologiske arter i Danmark er tilknyttet skov.

Danmark har næsten været helt dækket af skov, og skoven har også været næsten helt udryddet. Siden mennesket kom til, er skoven blevet fældet, pladsen brugt til agerbrug og tømmeret brugt til huse, skibe, brænde og meget andet.

I begyndelsen af 1800-tallet var kun 4 procent af Danmarks areal dækket af skov. Det var et historisk lavpunkt, der blev stoppet af Kong Christian den 7. med sin fredsskovsforordning fra 1805. Det betød en ende på den løbske skovfældning og begyndelsen på skovens genrejsning men samtidig begyndelsen på det effektive skovbrug, der i dag har medført til en forarmelse af skovens biologiske mangfoldighed.

I dag dækker skovene cirka 11 procent af Danmark. Stigningen består dog primært af ikke-oprindelige træarter i nåletræsplantager. Løvskoven, der med blandt andet bøg, eg og ask er Danmarks oprindelige skov, er stort set ikke udvidet siden 1880’erne.

DMU skriver blandt andet:
På større geografisk skala er de danske skove ikke enestående. Kun 1,4 % af skovarealet er fredet, urørt skov, og langt hovedparten af de danske skove er meget påvirkede af skovbrugets afvanding, plantning, fældning og udrensning af uønskede arter.

Der findes ingen målrettede planer om redning og genopretning af skovenes biodiversitet i Danmark.

Lad 2011 blive året, som sikrer skovens mangfoldige overlevelse, og som sikrer, at vores børnebørn og også deres børnebørn får lov at opleve skovens magi.

Læs mere om skove:
FN, skovens år
Nepenthes
DMU – Danmarks biodiversitet 2010 (kap. 2 om skoven)